Nyhet

En vis diskussion

I december hade vi ett möte med en av våra ägare, Swedfund. Swedfund ägs av den svenska staten och grundades redan 1979. Swedfund erbjuder riskkapital, kompetens och finansiellt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien och Latinamerika, liksom länder i forna Östeuropa som inte är medlemmar i EU. För 15 år sedan gick man in i en rad projekt i de baltiska länderna. Fors MW var ett av dem och man är faktiskt kvar som ägare snart 13 år senare.


Swedfund har genom åren varit en aktiv ägare. Som statligt ägd har Swedfunds fokus legat på frågor som rör arbetsmiljö, hälsa och miljön för att nämna några. Under åren har dessa områden ofta varit uppe till diskussion på våra styrelsemöten.


Vid besöket från Swedfund ägnades mycket tid åt att gå på djupet kring dessa ämnen. Lovisa Curman är en av de anställda på Swedfund som arbetar med dessa frågor. Lovisa talade om vikten av att vara det goda exemplet för andra och här har definitivt Fors MW en roll att spela. Vi har genomfört en rad åtgärder för att stärka exempelvis vårt miljöarbete. Idag är Fors MW ett av de goda exemplen som Swedfund använder gentemot andra företag i deras pågående arbete att stärka företagens miljöprofil.


Den sista i raden av miljöprojekt är den värmecentral som drivs på flis och som redan idag värmer upp det mesta av vår anläggning. Inom kort slutar vi helt med att använda olja. En bra investering för miljön men också för ekonomin i Fors MW.


Vi tackar Swedfund för besöket & för att de genom åren varit en så aktiv ägare!

KONTAKTA OSS
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
SUPPORT
Kontaktinformation:
Växel: +46(0)11165770
Mob: +46(0)704790877
Fax: +46(0)11128370
aftermarket@forsmw.com
CLUB BIGAB
AS FORS MW @ 2016 | Cookies