Nyhet

ESG Genomgång!

I dagarna två har Fors MW genomgått en slags revision kring hur vi jobbar med frågor som miljöansvar, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning. Det är svenska staten som delägare i Fors MW som begärt en sådan genomgång enligt de ägardirektiv de följer. Direktiv som säger att sådana genomgångar ska ske med jämna mellanrum. ESG revisionen har genomförts av Sweco.


Företaget har presenterats, fabriken har gåtts igenom inte bara en utan flera gånger. Soptunnor har vänts upp och ner. Måleriet gåtts igenom. Arbetarskyddet har granskat och inrapporterade miljörapporter likaså. Estnisk lagstiftning har gåtts igenom på alla områden. Företagets anti- korruptionsdokument har gåtts igenom tillsammans med en rad olika dokument inom de flesta områden. Det har varit två intressanta dagar och även om det finns saker att ta i känner vi oss oerhört stolta över det företag vi alla representerar tillsammans här på Fors MW!


Jag vill rikta ett speciellt tack till Sulev Höbe och Anu Kotkamäe som från Fors MW sida representerat bolaget i dessa genomgångar med den äran. Ett stort tack också till Roman Koger som föredrog arbetet kring arbetsskydd.


Ulrica Fors Stenmarck
Marknads/Informationsansvarig AS FORS MW

KONTAKTA OSS
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
SUPPORT
Kontaktinformation:
Växel: +46(0)11165770
Mob: +46(0)704790877
Fax: +46(0)11128370
aftermarket@forsmw.com
CLUB BIGAB
AS FORS MW @ 2016 | Cookies