Nyhet

Styrelsemöte AS FORS MW

Dagen har ägnats åt styrelsemöte i AS FORS MW och det var en nöjd styrelse som gick fabrikstur och tittade närmare på alla de investeringar som just nu sker. Flera av dem är naturligtvis värda att nämna, såsom blästeranläggning som snart kommer att monteras, container fabriken som börjar ta form, den nyinköpta fastigheten som ska användas som produktutvecklingsavdelning skild från övrig produktion samt en rad strukturella saker, viktiga för helheten.

 

När själva styrelsemötet tog vid var det också uppslupna miner och styrelsen valde att framföra sitt tack till ledningen samt företagets anställda för den fina ”cash – flow” som företaget upplevt genom hela krisen. När försäljningssiffror gicks igenom var man också nöjd över att se siffror som indikerar försäljningsvolymer i nåvå med 2006 vilket ett år som detta inte alls kan anses som dåligt.

 

I sin helhet är styrelsen samt bolagets ägare nöjda och tillika imponerade över de krafttag som Fors MW tagit både avseende produktutvecklingsplaner samt de olika projekt som är igång i fabriken. Allt sammantaget bådar för att Fors MW går en ljus framtid till mötes!

 

Ulrica Fors Stenmarck

Styrelseordförande

KONTAKTA OSS
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
SUPPORT
Kontaktinformation:
Växel: +46(0)11165770
Mob: +46(0)704790877
Fax: +46(0)11128370
aftermarket@forsmw.com
CLUB BIGAB
AS FORS MW @ 2016 | Cookies