Underhåll

Daglig översiktlig maskinkontroll 
 • Om det är en helt ny produkt, gör den dagliga start rutinen och se till att du har fått en introduktion av din återförsäljare
 • Smörj alla smörjnipplar på din maskin
 • Kontrollera att bultar, muttrar och axlar fastdragna och fungerar.
 • Inspektera din maskin visuellt, sök efter skador som kan riskera maskinens säkerhet. Laga dessa skador innan du använder maskinen.
 • Leta efter eventuella oljeläckage från slangar, kopplinga, anslutnngar, cylindrar, ventiler och laga dessa före användnng
 • Kontrollera att alla ljus och lampor fungerar
Månatlig översiktlig maskin kontroll
 • Kontrollera oljenivån i vridhuset och hydraultank om sådan finns.
 • Kontrollera att bultar och muttrar är ordentligt fastdragna.
 • Kontrollera hjulbultarna och justera lufttrycket i däcken.
 • Om vagnen är utrustad med broms, kontrollera att de fungerar när du bromsar från traktorn.
 • Säkerställ att hydrauliska funktioner stannar när funktionens reglage släpps och att funktionen behåller sitt läge när reglaget är i neutralläge och opåverkad.
 • Kör alla hydrauliska funktioner till sina ändlägen och tillbaka minst en gång
 • Tvätta maskinen och undersök den sedan. Var noga med att smörja vagnen efter tvättning.
 • Om maskinen inte skall användas under kommande månad, smör eller spraya cylinderkolvarna med olja om de är utsatta för regn och fukt.
Årlig översiktlig maskinkontroll
 • Oljenivån och oljekvaliteten i vridhuset skall kontrolleras regelbundet och oljan bytas efter 2 år
 • Gör en grundlig kontroll av lager, glidlager, glidplast, axlar, bultar, gängor, dragögla och andra slit delar. Ersätt dessa om nödvändigt.
 • Leta efter skador på ståldetaljer, i svetsar och fälgar
 • Gör rent hydraulventiler och andra delar som samlat smuts, lera, jord och fett som hindrar en lätt visuel kontroll av deras kondition.
 • Kontrollera slitaget på bromsbelägg om sådana finns
 • Kontrollera griplänken, dämpare och gasfjädrarna på 4WD vagnar för att säkerställa att dessa fungerar.
KONTAKTA OSS
AS FORS MW
Tule 30
76505 Saue
Estonia
Växel: +3726790000
Fax: +3726790001
info@forsmw.com
Org. no: 10094723
VAT no: EE100189685
SUPPORT
Tel: +46(0)11165770
E-mail: aftermarket@forsmw.com
AS FORS MW @ 2021 | Cookies
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer utan föregående information. Alla bilder är enbart avsedda att vara illustrativa.